Axente Sever /Frauendorf Fortified Church
and Historic Museum

Gegevens voor ANBI erkenning van de Belastingdienst

 


Stichting Comitť Samenwerking RoemeniŽ

KvK Breda 41105755  Registratie Belasting: Anbi 800523908

 

Jaaroverzicht SCSR 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015

 

A. OVERZICHT voor ANBI

 

 

1. Werkverslag 2015 van de stichting

Activiteiten in 2015:

 

Het stichtingsbestuur keurde het werkrapport, financieel overzicht 2014 en begroting voor 2015 op 9 maart 2015 goed. Er waren geen mutaties in het bestuur te melden.

 

De stichting steunde in 2015 het historische museum en de weerkerk in Axente Sever/Frauendorf in RoemeniŽ. De bijdrage bedroeg totaal 4610 euro, waarbij interne- en reis kosten 430 euro waren. De stichting kreeg 5000 euro aan donaties.

 

Details:

- transport vanuit Nederland naar RoemeniŽ. (totale kosten 1180 euro)

  Geschonken Saksisch keramiek, oude Saksische meubels, materiaal voor aankleding van het museum, 2500 nieuwe folders.

- In december werden 100 boeken verstuurd, die men ter verkoop in het museum aanbiedt.

- Een eiken, 1/1 model,  middeleeuwse krijgmachine / blijde, werd plaatselijk gebouwd en overgedragen aan het museum. (kosten 1400 euro)

- Het Consistorium kreeg 1000 euro voor het bekostigen van een expositie in de 2014 gerestaureerde korenkamer met informatiepanelen en museale stukken over lokale wijn en tuica productie alsmede kosten bijdrage aan verdere restauratie van de burchtwoning.

Die verdere restauratie werd vertraagd doordat de documenten van de Monumentenzorg Dienst niet tijdig werden afgegeven. Het werk zal worden uitgevoerd in 2016.

 

Door omstandigheden moest de voorgenomen reis naar Frauendorf afgebroken worden. Het werkbezoek werd doorgeschoven naar 2016.

Helaas gaat de huidige verantwoordelijke coŲrdinatrice met zwangerverlof. (twee jaren durend verlof) Een vervangster is nog niet aangesteld. 

 

De coŲrdinatrice van museum en burcht vermeldde goede ontwikkelingen:

Er waren dit jaar meer dan 1200 betalende bezoekers in het museum.

Voor het eerst is een bijeenkomst georganiseerd voor vroegere bewoners uit het dorp, die in Duitsland wonen. Meer dan 150 personen namen deel aan dit twee daags evenement.

Het oorspronkelijke mei boom feest is weer een traditie geworden na een onderbreking van 1991 tot 2010. Het werd voor de vijfde keer gevierd met een groot aantal plaatselijke bewoners.

 

2. FinanciŽle verantwoording

Kapitaal ontwikkeling van de stichting

               1/1           31/12

2013     3813           4114

2014     4114           5152

2015     5152           5490

 

 

Bankboek

Baten 2015                             Kosten 2015

Beginsaldo 5152                     Projectkosten  4610    

Donaties     4970                     Bankkosten         70    

Renten            48                     Saldo               5490

Totaal       10170                         totaal          10170              

 

 

 

3. Activiteiten, begroting en voorzieningen voor 2016

Aankoop boeken voor verkoop in het museum                                                              ( 1000)

Onderzoek het aanbrengen van een imitatie valhek in de grote poort                         ( 1000)

Bouwen van een 1/1 model trebuchet.  Middeleeuwse steenwerper.

Prijsopgave wordt verwacht.                                                                                            ( 1800)

Onvoorzien (herstel museale stukken en mogelijke bouwactiviteiten)                        ( 1000)  

Werkbezoek                                                                                                                       ( 400)

Totaal                                                                                                                                 (5200)

 

 

Het bestuur van scsr kwam 12 april 2016 in vergadering bijeen. In het bestuur zijn geen mutaties te vermelden.

De financiŽle verantwoording over 2015 werd geaccordeerd, alsmede het werkverslag over 2015
Het budget voor 2016 werd vastgesteld.
 

 

 Direct na de omwenteling van het politieke systeem ( december 1989) in RoemeniŽ werd noodhulp  georganiseerd door de Familie van Rijen. De acties werden ondersteund door Mevrouw Kerremans te Huijbergen en de Heer F. Fakkers uit Fijnaart. Een notariŽle akte werd in december 2001 verleend. De stichting richtte zich op actief samenwerking/steun verlenen aan organisaties in RoemeniŽ. Uitwisselingen werden uitgevoerd voor Nationale Roemeense TV, (uitzendingen over hoe lokale democratie in Nederland werkt),  Lions Clubs Craiova en Oss,  Nationaal Theater in Craiova (Holland Festival/ Antwerpen Europees culture. Hoofdstad), een Nederlandse Week in Craiova, Sociale projecten werden uitgevoerd  in Jongentehuizen Segarcia, Diosti en een  Meisjestehuis in Slobozia Noua ( AVRO uitzendingen de Uitdaging).

Een model naai- en kookatelier werd ingericht.

Na functiewijzigingen door ministeriele besluiten werd  de ondersteunende didactische activiteit voor het naai en kookatelier te Slobozia Noua afgebouwd circa 2003.

In TranssylvaniŽ vertrokken de meeste Roemeense Saksen naar Duitsland, Er kwam een grote leegloop in de kleine dorpen. Sociale structuren werden ontwricht, de monumenten, middeleeuwse weerkerken,  waren prooi voor de elementen..

 SCSR besloot mede te werken een van de vele oude vervallen kerkburchten van de Saksen in een model nieuwe functies te restaureren.

Na veel problemen te hebben overwonnen kon de burcht van Frauendorf gedeeltelijk gerestaureerd worden  voor het vestigen van een historische museum ( met mede een accent op bestaande middeleeuwse relaties met de Lage Landen), logeergelegenheden scheppen en het een toeristisch informatiepunt op te starten. De plaatselijke gemeenschap is betrokken in het project  door schoolse activiteiten en ondersteuning van de Rroma groep.

Dat het project van grote waarde is voor de gemeente bewijst het feit dat A van Rijen als ereburger werd benoemd door het gemeentebestuur van Axente Sever -  Frauendorf op 6 oktober 2013.

 

     

Opgemaakt oktober 2013 A.van Rijen , Voorzitter SCSR